นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ผลสอบ O-NET_2562 ป.6 เรียงตามคะแนนเฉลี่ย.pdf