ประชาสัมพันธ์

โพสต์16 มิ.ย. 2555 01:12โดยวิกานดา ศิลาพงษ์
การจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา  2555  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  บ้านเขว้า  2  ระหว่างวันที่  18 - 19  มิถุนายน  2555  ณ  โรงเรียนบ้านแก้งยาว  ตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ


ą
วิกานดา ศิลาพงษ์,
16 มิ.ย. 2555 19:33
Comments