การจัดทำเรื่องขอบำเหน็จ บำนาญ

โพสต์24 เม.ย. 2557 00:41โดยศิริพันธ์ ยวงสุวรรณ
แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อขอรับเงิน บำเหน็จ บำนาญ จึงขอให้ผู้จัดทำคำขอรับเงินดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ชย ๑ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา o๙.oo น.รายละเอียดตามแนบมา
Comments