ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์16 พ.ย. 2561 00:32โดยโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ 1


ิกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

โพสต์3 ก.ค. 2559 06:30โดยโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

การจัดทำเรื่องขอบำเหน็จ บำนาญ

โพสต์24 เม.ย. 2557 00:41โดยศิริพันธ์ ยวงสุวรรณ

แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อขอรับเงิน บำเหน็จ บำนาญ จึงขอให้ผู้จัดทำคำขอรับเงินดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ชย ๑ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา o๙.oo น.รายละเอียดตามแนบมา

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปี ๒๕๕๖

โพสต์24 เม.ย. 2557 00:17โดยศิริพันธ์ ยวงสุวรรณ

ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
 

ประชาสัมพันธ์

โพสต์16 มิ.ย. 2555 01:12โดยวิกานดา ศิลาพงษ์

การจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา  2555  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  บ้านเขว้า  2  ระหว่างวันที่  18 - 19  มิถุนายน  2555  ณ  โรงเรียนบ้านแก้งยาว  ตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ


ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

1-6 of 6