แผนที่

โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 ประเทศไทย