รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โพสต์26 มิ.ย. 2555 20:24โดยวิกานดา ศิลาพงษ์
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหูลิง  ร่วมกับชุมชน และโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น  ในการเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ไข้เลือดออก


Comments