กิจกรรม


วันเด็กแห่งชาติ ปี2559

โพสต์3 ก.ค. 2559 06:37โดยโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียด
เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่นได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 01:59โดยโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 02:01 ]วันสุนทรภู่

โพสต์2 ก.ค. 2555 21:28โดยวิกานดา ศิลาพงษ์

โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น  ได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกของโลก  สุนทรโวหาร (ภู่)  ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  โดยมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี  คัดไทย  และแข่งขันตอบปัญหา

วันสุนทรภู่


รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โพสต์26 มิ.ย. 2555 20:24โดยวิกานดา ศิลาพงษ์

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหูลิง  ร่วมกับชุมชน และโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น  ในการเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ไข้เลือดออก


พิธีไหว้ครู

โพสต์26 มิ.ย. 2555 20:19โดยวิกานดา ศิลาพงษ์

พิธีไหว้ครู จัดขึ้นในวันที่  21 มิถุนายน  2555


ไหว้ครู


กิจกรรมโรงเรียน

โพสต์16 มิ.ย. 2555 01:08โดยวิกานดา ศิลาพงษ์

การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  บ้านเขว้า 2


18-19 มิถุนายน 2012


กิจกรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

นิทรรศการแสดงผลงานจัดการศึกษาสู่สาธารณชน

นิทรรศการแสดงผลงานจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ปีการศึกษา 25541-7 of 7