Slideshowประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/file/d/1C2EQQQlvcjgi9YNDfEoMKyh48W1iclff/view?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  ส่ง 16 พ.ย. 2561 00:32 โดย โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ 1
 • ิกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 06:30 โดย โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ 1
 • การจัดทำเรื่องขอบำเหน็จ บำนาญ แจ้งผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อขอรับเงิน บำเหน็จ บำนาญ จึงขอให้ผู้จัดทำคำขอรับเงินดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๑ ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 00:41 โดย ศิริพันธ์ ยวงสุวรรณ
 • ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปี ๒๕๕๖ ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 00:19 โดย ศิริพันธ์ ยวงสุวรรณ
 • ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา  2555  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  บ้านเขว้า  2  ระหว่างวันที่  18 - 19 ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2555 19:35 โดย วิกานดา ศิลาพงษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • วันเด็กแห่งชาติ ปี2559 รายละเอียดเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่นได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 06:37 โดย โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 2559
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 02:01 โดย โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น สพป.ชัยภูมิ 1
 • วันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น  ได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกของโลก  สุนทรโวหาร (ภู่)  ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  โดยมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี  คัดไทย  และแข่งขันตอบป ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2555 21:28 โดย วิกานดา ศิลาพงษ์
 • รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหูลิง  ร่วมกับชุมชน และโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น  ในการเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ย ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2555 20:25 โดย วิกานดา ศิลาพงษ์
 • พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู จัดขึ้นในวันที่  21 มิถุนายน  2555
  ส่ง 26 มิ.ย. 2555 20:20 โดย วิกานดา ศิลาพงษ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา